Het belang van ergonomie op de werkvloer

Datum:
1/3/2018
Ergonomie beperkt zich niet, zoals velen misschien denken, tot enkel het kantoor. Het is van toepassing op bijna elke werkomgeving.

We kennen momenteel 4 soorten ergonomie:

 • ‍Fysieke ergonomie
 • ‍Cognitieve ergonomie
 • ‍Taalergonomie
 • ‍Organisatie- of structuurergonomie

Fysieke ergonomie

Fysieke ergonomie is wellicht de meest bekende vorm van het aspect “ergonomie op de werkvloer”. De fysieke ergonomie wijst op het belang van een juiste lichaamshouding tijdens het werk. Het houdt rekening met de menselijke anatomie, antropometrie (menselijke afmetingen en verhoudingen) en fysiologie. Kort samengevat: werkhouding, werkplekinrichting en zich herhalende bewegingen.

Belangrijk hierbij is dat we een juiste houding kunnen aannemen en dat er voldoende afwisseling in bewegingen is om het menselijk lichaam niet uit balans te brengen.

Indien men met deze factoren geen rekening gaat houden loopt men het risico van:

 • ‍Aanhoudende rugklachten
 • ‍Aanhoudende nek/schouderklachten
 • ‍Aanhoudende polsklachten
 • Wazig zicht wat leidt tot hoofdpijn

Tal van oplossingen  zijn hiervoor op de markt. Het is belangrijk hiermee rekening te houden want slechte ergonomische werkomstandigheden leiden tot ziekteverzuim en afwezigheden, wat dan weer niet ten goede komt van de efficiëntie van uw bedrijf.

 • ‍Een in de hoogte verstelbaar bureau
 • ‍Een degelijke bureaustoel voor een goede houding
 • ‍Voetsteunen
 • ‍Polssteunen om uw polsgewricht te onlasten
 • ‍Voor bandwerk regelmatig kunnen wisselen van positie of een andere taak kunnen uitvoeren

Indien aan al deze voorwaarden voldaan wordt zal men uiteindelijk komen tot vermindering van de klachten, grotere efficiëntie, lagere foutenlast, verhoogde concentratie en een aangenamere werkomgeving.

Zeker de moeite dus om uw werkomgeving dus eens te laten analyseren door een ergonoom.

Cognitieve ergonomie

De cognitieve ergonomie behelst de dagelijkse hoeveelheid informatie die onze hersenen dagelijks moeten absorberen.

Minder bekend maar daarom zeker niet minder belangrijk. De cognitieve ergonomie behelst de dagelijkse hoeveelheid informatie die onze hersenen dagelijks moeten absorberen.

Het menselijk brein heeft een limiet. Voor de cognitieve ergonomie spreken we over een bovengrens en een ondergrens.

De bovengrens is het maximum aan informatie dat we kunnen opslaan. Indien we door omstandigheden verplicht worden om toch meer informatie te moeten opnemen gaat het lichaam hierop reageren. We gaan de informatie niet meer zo snel kunnen opnemen, we gaan stukken informatie verliezen en daardoor gaan er fouten gemaakt worden. Als deze toestand te lang duurt worden we geïrriteerd en vermoeid en kan het lichaam klachten gaan vertonen of zelfs ziek worden.

De ondergrens is dat we te weinig informatie te verwerken krijgen. Bij deze toestand gaan we ons vervelen, de aandacht gaat verslappen en we gaan zelfs dingen verzinnen om ons bezig te houden waardoor we de eigenlijke taak gaan vergeten.

De boven- en ondergrens is voor iedere mens verschillend en dus moeilijk te meten bij het afstellen van het takenpakket. Daarom niet minder belangrijk om rekening mee te houden.

Taalergonomie

Houdt zich bezig met de verhouding tussen tekst (woordkeus, formuleringen, alineaopbouw) en tekstdragers (lettertype en -grootte, regelafstand, achtergrond).

Organisatie- of structuurergonomie

Dit stukje van de ergonomie richt zich op de structuur van uw bedrijf, organisatiestructuren en processen. Hierbij denken we vooral aan een duidelijke aflijning van de taken (ook bij teamwork) en een duidelijke structuur binnen het bedrijf.

*Bronnen: 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/ergonomie

https://www.ucpg.nl/?page_id=4

Gerelateerde tags: